Disciplinas

ANDADURA GALEGA

A andadura, é unha disciplina hípica tradicional que consiste no desprazamento do cabalo por bípedos laterais, de forma sucesiva e uniforme, é dicir, o cabalo desprázase movendo tanto o pé como a man dun lado e do outro á vez, de forma alternativa, conseguindo un movemento moi estable para o xinete.

Dentro do territorio español, a pesar de que en toda a súa historia foron moi utilizados os cabalos de Andadura, Galicia é actualmente o único lugar onde se entrena e practica esta disciplina, debido principalmente á gran aficción ó mundo do cabalo, xunto co gran afán de loita polas tradicións que reside en todo galego.

A Andadura Galega, como se coñece en toda a Península, prácticase na nosa comunidade dende fai séculos, principalmente a provincia de A Coruña foi e será sempre, a referencia mais importante desta tradición hípica. Concretamente o pequeno pobo de Moeche (Ferrol) foi a cuna da Andudura, xa que a maneira de entrenar e preparar os cabalos xunto coa arte para a monta destes exemplares, foi pasando de avós a netos de maneira moi especial nesta terra.

Hoxe en día en Galicia, son moitas as carreiras que se realizan con cabalos de Andadura nas distintas feiras e exhibicións que recorren toda a comunidade. Existen feiras dentro do territorio galego que se levan celebrando dende hai mais de 400 anos, e nas que sempre se viron os xinetes da zona paseando cos seus cabalos de Andadura, como pode ser: o 23 de abril en Moeche, San Lucas en Mondoñedo… Chegando a crear no ano 1.997 un Campeonato Galego de Andadura, coordinado pola Federación Hípica Galega.

Dentro da andadura galega existen duas modalidades ben diferenciadas:

  • Dous tempos (Andadura Serrada): na que o cabalo se despraza apoiando os bípedos do mesmo lado á vez. Realizando un son de dous golpes no chan.
  • Catro tempos (Andadura Chapeada): na que o cabalo ó desprazarse cos bípedos laterais, apoia primeiramente o pé que a man, realizando así un son moi representativo, xa que toca de forma alterna cos catro pés no chan.

É tanta a aficción e experiencia nesta disciplina, que gracias ó control en cubricións e cría, existen estirpes de cabalos que de forma natural realizan este paso.

ACOSO E DERRIBO

Esta disciplina consiste en galopar sobre o cabalo tratando de derribar cunha puia a unha res. Xeralmente realízase por parellas e cada un dos participantes deberá ir provisto dunha garrocha (vara cun ferro pequeno na extremidade, que serve para picar as reses).

Este tipo de competición ten que realizarse en lugares amplos, con moitos kilómetros para non dificultar a galopada. A puntuación obtense en función de como se realice a caída de cada unha das reses.

CONCURSO COMPLETO

O concurso completo é unha competición na que se agrupan as disciplinas de Doma Clásica, Salto en pista e Cross, en todas elas o xinete deberá competir co mesmo cabalo.

O concurso completo desenrolase ó longo de tres días:

  • Primeiro día: Doma.
  • Segundo día: Proba de fondo (Cross).
  • Terceiro día: Proba de saltos en pista.
DOMA CLASICA

Trátase do adestramento polo medio do cal o xinete consegue que o seu cabalo realice todas as súas órdenes cun alto grao de armonía. Esta disciplina require moitas horas de entrenamento, cuio obxetivo é o de mellorar o físico e os aires naturais do cabalo para tratar de que os seus movementos se mostren o máis fermosos posible.

Na competición de Doma Clásica debense realizar unha serie de movementos cunha secuencia preestablecida, nun texto chamado REPRISE.

DOMA VAQUEIRA

Disciplina de similares características á Doma Clásica, na que o cabalo deberá realizar unha serie de exercicios tomados dos que se executan no campo para traballar co gando vacún.

O cabalo empregado nesta disciplina debe combinar un carácter sumiso cunha forte dosis de rapidez e axilidade. Nos seus orixes utilizabanse cabalos de Pura Raza Española, pero na actualidade son moi preciados cabalos anglo-hispanos, anglo-hipano-árabes, anglo-árabes ou os de pura sangre ingleses.

ENGANCHES

Competición que consiste na realización dunha serie de exercicios en coche de cabalos.

O coche poderá ser tirado por:

  • Un solo cabalo: enganche á Limoneira.
  • Dous cabalos: troncos.
  • Catro cabalos: cuartas.

Nestas competicións tamén poden existir as seguintes probas:

  • Doma: exercicios que se realizan dentro dun cuadrilátero e seguindo unhas pautas preestablecidas.
  • Maratón: similar ó cross, que se trata de sortear unha serie de obstáculos naturais colocados no traxecto.

Manexabiliadade: obstáculos colocados nunha pista de competición.

RAID

Trátase de carreiras de campo a través nas que se recorre unha ampla distancia por unha ruta previamente marcada. En función da lonxitude desta ruta, a competición poderá durar varios días. En función da categoría en cada competición recorreranse diferentes distancias que de calquera forma nunca baixarán dos cuarenta kilómetros se falamos de competición nacional. O recorrido poderá facerse a galope, trote ou paso.

SALTO DE OBSTACULOS

O obxectivo deste tipo de competición é que o cabalo realice un percorrido no que se encontrará con obstáculos variados que permanecen fixos ó largo do mesmo, sen cometer ningunha falta.

No salto de obstáculos poñense a proba a obediencia do cabalo e as súas atitudes como atleta, pero tamen a capacidade do xinete para axudar ó cabalo a interferir no salto. O xinete deberá montar mantendo o ritmo e o equilibrio, tratando de intervir o menos posible para non trabar ó cabalo.

Este tipo de competición dividese en diferentes probas: contrareloxo, potencia, con cronómetro…Ademais clasificanse en diferentes grupos en función da altura do cabalo.

VOLTEO

 Esta disciplina consiste en realizar exercicios ximnásticos sobre un cabalo en movemento.

TREC

É unha disciplina que trata de medir as atitudes dun binomio xinete-cabalo para dar un paseo polo campo.

Consta de tres probas: proba de orientación e regularidade, proba de aires e proba de obstáculos.

HORSEBALL

Consiste nun xogo que enfrenta a dous equipos de seis xogadores (catro en pista e dous reservas) que portando un balón con seis asas de coiro deben conseguir o maior número de goles nas canastas verticais do equipo contrario. Todo elo con intervención de ao menos tres xogadores do equipo atacante en cada xogada e cunha espectacular recollida da pelota do chan sen desmontar do cabalo.

PONIS

Desde fai poucos anos comenzou con gran forza a actividade do PONI en España. Parece máis lóxico que o igual que en outros países europeos, os nenos monten en cabalos de tamaño máis reducido.

Esta actividade engloba tanto a equitación base, nos ponis clubs ou escuelas, como a alta competición de saltos ó completo, a competición nacional ou os ponis-games e as titulacións dos nenos.

.

REINING

O Reining é un deporte ecuestre que está reconocido pola Federación Ecuestre Internacional, practicase en máis de 42 países, e xa é un deporte para competir nos Xogos Olímpicos, e que recentemente se inclúiu oficialmente como séptima disciplina dos Xogos Ecuestres Mundiais.

As maniobras que se realizan nesta disciplina son: círculos, cambio de man, paso atrás, rollbacks, piruetas, paradas e lados.